docent

docent

List do Władysława Tatarkiewicza z 27.06.1968

List do Kazimierza Twardowskiego z 03.09.1926