dolegliwości artretyczne

dolegliwości artretyczne

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.10.1969