dowód uznania

dowód uznania

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 13.02.1966