Durée et relativité

Durée et relativité

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.01.1925