dydaktyzm

dydaktyzm

List od Konstantego Michalskiego z 03.02.1939