dyrekcja gimnazjum

dyrekcja gimnazjum

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.03.1922