dysertacja

dysertacja

List do Kazimierza Twardowskiego z 25.08.1921

List do Kazimierza Twardowskiego z 08.09.1921

List od Malvine Husserl z 05.04.1918

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.09.1948

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 13.02.1966

List od Tadeusza Czeżowskiego z 31.10.1965

Załącznik do listu do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 30.09.1952

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.11.1922

Curriculum vitae z bd.04.1921

List od Tadeusza Czeżowskiego z 08.12.1965

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.10.1921

List od Tadeusza Czeżowskiego z 05.06.1966