dyskusje z Heideggerem

dyskusje z Heideggerem

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.11.1927