dyspozycje

dyspozycje

List od Stefana Szumana z 03.03.1942

List od Stefana Szumana z 01.06.1939