dzieci w wieku szkolnym

dzieci w wieku szkolnym

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 13.11.1937