dzieła Twardowskiego

dzieła Twardowskiego

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 23.04.1938