dzieła zmysłowo spostrzegalne

dzieła zmysłowo spostrzegalne

List od Władysława Tatarkiewicza z 25.12.1936