dźwięk słów

dźwięk słów

Odczyt Romana Ingardena w Oxfordzie z bd.bd.1962