efekt społeczno-polityczny

efekt społeczno-polityczny

List do Polskiej Akademii Nauk z 24.09.1969