egzemplarz dzieła

egzemplarz dzieła

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 19.12.1936