egzemplarz pracy o Bergsonie

egzemplarz pracy o Bergsonie

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.10.1921