egzystencja dzieła sztuki

egzystencja dzieła sztuki

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z bd