elaborat

elaborat

List od Tadeusza Czeżowskiego z 14.10.1954