elementy dzieła muzycznego

elementy dzieła muzycznego

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1960