emocje estetyczne

emocje estetyczne

Odczyt Romana Ingardena w Brukseli z bd.bd.1947