esej wstępny

esej wstępny

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 26.07.1967