estetyka statu presenti

estetyka statu presenti

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 03.01.1962