estetyzm

estetyzm

List od Konstantego Michalskiego z 03.02.1939

List od Henryka Elzenberga z 07.12.1947