ewolucja języka

ewolucja języka

Odczyt Romana Ingardena w Oxfordzie z bd.bd.1962