F. Grégoire

F. Grégoire

List do Władysława Tatarkiewicza z 10.06.1952

Kartka pocztowa do Władysława Tatarkiewicza z 24.06.1952