fazy przeżycia estetycznego

fazy przeżycia estetycznego

List od Władysława Tatarkiewicza z 25.12.1936