Ferdinand de Saussure

Ferdinand de Saussure

Odczyt Romana Ingardena w Oxfordzie z bd.bd.1962