filozofia nowożytna

filozofia nowożytna

List od Kazimierza Twardowskiego z 08.10.1927

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 29.06.1927

Załącznik do listu do Ireny Krońskiej z 21.12.1954