filozofia XV wieku

filozofia XV wieku

List od Konstantego Michalskiego z 20.12.1937