fizykalizm

fizykalizm

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 26.04.1935

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 12.04.1937