formy pojęciowe

formy pojęciowe

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 29.04.1935