Forschungsterrain

Forschungsterrain

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 07.09.1936