Franacja

Franacja

List od Władysława Tatarkiewicza z 10.04.1966