frekwencja

frekwencja

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.04.1932