Friedrich Engels

Friedrich Engels

List do Polskiej Akademii Nauk z 24.09.1969