funkcje składowych

funkcje składowych

List do Stefana Morawskiego z 08.01.1964