Geblewicz

Geblewicz

List do Władysława Tatarkiewicza z 12.08.1968