Gilbert Ryle

Gilbert Ryle

Odczyt Romana Ingardena w Oxfordzie z bd.bd.1962