głębia wiary

głębia wiary

List od Konstantego Michalskiego z 03.02.1939