góry

góry

List od Edmunda Husserla z bd.bd.1924

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 07.09.1936

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 24.10.1938

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.07.1962