Hans Prinzhorn

Hans Prinzhorn

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.10.1927