Henryk Suchorzewski

Henryk Suchorzewski

List od Władysława Witwickiego z 06.04.1921