hermeneutyczna logika

hermeneutyczna logika

List od Hansa Lippsa z 17.07.1936