historyk sztuki

historyk sztuki

List do Władysława Tatarkiewicza z 13.07. 1967