I tom Sporu o istnienie świata

I tom Sporu o istnienie świata

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.07.1962