II Polski Zjazd Filozoficzny

II Polski Zjazd Filozoficzny

List od Kazimierza Twardowskiego z 08.10.1927