iluzja

iluzja

Odczyt Romana Ingardena w Brukseli z bd.bd.1947