indeks nominalny

indeks nominalny

Odczyt Romana Ingardena w Oxfordzie z bd.bd.1962