intencjonalność czysta

intencjonalność czysta

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z bd