istnienie fenomenalne

istnienie fenomenalne

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 23.10.1936